Disclaimer

TotaalMarine (Kamer van Koophandel: 53887468), verleent u hierbij toegang tot de website van TotaalMarine en nodigt u uit het aangebodene te kopen maar behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid

TotaalMarine spant zich in om de inhoud van deze website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. Op fouten in de visuele weergaven, prijzen, etc. kunnen geen rechten worden ontleend. Deze informatie kan tevens op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van TotaalMarine.

Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op TotaalMarine geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. U kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met TotaalMarine. Gebruikers kunnen zelf inhoud plaatsen op de website van TotaalMarine d.m.v. zg. reactie en/of beoordeling. TotaalMarine oefent hierop beperkte tot geen voorafgaande controle of redactioneel toezicht uit, maar zal klachten over gebruikersinhoud serieus onderzoeken en waar nodig ingrijpen. Neem hiervoor contact met ons op via de contactpagina.

Voor op TotaalMarine opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan TotaalMarine nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij TotaalMarine en haar licentiegevers en bezoekers. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van TotaalMarine, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Overige

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.

Terug naar de hoofdpagina